Wuxing - pięć elementów

Zasada pięciu żywiołów stanowi fundament Feng Shui. Pięć elementów to pięć rodzajów lub typów Qi, które zmieniają się w czasie. To pięć fizycznych elementów natury – ogień, ziemia, metal, woda i drzewo, które oddziaływają na siebie. Wzajemne oddziaływanie pięciu elementów wykorzystuje się do wzmacniania pozytywnej Qi i przeciwdziałania negatywnej Qi. Każdy element reprezentuje części składowe wszystkich rzeczy taki jak np. kolor, kształt, liczby, stan, kierunek geograficzny, pora roku, dziewięć gwiazd, Bazhai, u ludzi odpowiada najważniejszym narządom czy również kształty budynków. Każdy żywioł ma Qi o własnym charakterze i oddziaływane na inne żywioły w odmienny sposób. Zrozumienie zależności, w jakich pozostają żywioły, gdyż żaden z nich nigdy nie występuje pojedynczo, pozwala na dogłębne poznanie życia we wszystkich jego przejawach, a przede wszystkim na zrozumienie człowieka, jego organizmu i psychiki.

 

 © 2010  |  ARTISM Projektowanie i Aranżacja Wnętrz Jowita Mądrzak Nota prawna