Szkoła wędrujących gwiazd

Liczby, które reprezentują dziewięć typów gwiazd o różnej jakości Qi, powstały po połączeniu Houtian Bagua z diagramem Loshu. Każdy kwadrat w Loshu nazywany jest Pałacem i odpowiada za jeden z ośmiu kierunków świata. Każdy kierunek ma swój własny wzorzec i jest związany z czasem i orientacją w przestrzeni. Gwiazdy wędrują wokół Dziewięciu Pałaców Magicznego Kwadratu Loshu rozpoczynając swoją wędrówkę z Pałacu Centralnego. Tak więc Gwiazdy odzwierciedlają pewien rodzaj energii zgodnie z cyklem czasu i każda gwiazda może być postrzegana jako czasowa lub nie czasowa, pomyślna lub nie pomyślna. W metodologii wędrującej gwiazdy Yin i Yang są dwiema przeciwnymi siłami natury. Gwiazda Yin Qi jako Gwiazda Góry związana jest z pierwiastkiem żeńskim spokojna i stabilna przejawiająca się jako siła góry, która odpowiada za zdrowie i relacje między ludzkie. Gwiazda Yang Qi jako Gwiazda Wody związana z pierwiastkiem męskim która w ciągłym ruchu przejawia się jako siła wody, która odpowiada za bogactwo.

 

 © 2010  |  ARTISM Projektowanie i Aranżacja Wnętrz Jowita Mądrzak Nota prawna