Szkoła ośmiu domów

Bagua czyli osiem trygramów powstałych z dynamicznych oddziaływań wzajemnych yin i yang. Reprezentują przejściowe fazy natury i człowieka wiążąc się między innymi z kierunkami geograficznymi, kolorami, częściami ciała czy liczbami. Przestrzeń z godnie z orientacją obiektu lub miejsca jest podzielona na osiem pól w tym Wschodnie Cztery Trygramy Dong-xi-gua i Zachodnie Cztery Trygramy Si-xi-gua. Dzięki zastosowaniu systemu ośmiu domów można wyznaczyć trygram osobisty. Oparty jest o czynnik czasu, którym jest data urodzenia wyznaczająca liczbę Ming Gua. W Ba Zhai, Liczba Gua jest używana po to, by wyprowadzić cztery pomyślne i cztery niepomyślne lokalizacje domu oraz cztery korzystne i cztery niekorzystne kierunki osobiste osoby. Tak jak człowiek budynek, mieszkanie czy pokój w biurze ma swój trygram losu siedziby Zhai Gua. Celem ośmiu domów jest zapewnienie zgodności człowieka z domem a następnie za pomocą pięciu żywiołów przeciwdziałać lub wzmacniać Qi domu lub miejsca pracy co ma zagwarantować harmonię i zdrowie.

 

 © 2010  |  ARTISM Projektowanie i Aranżacja Wnętrz Jowita Mądrzak Nota prawna